Přestupkové a správní právo

Správní právo zahrnuje každodenní a běžné situací (např. pokuta za špatné parkování a jiný přestupek, policejní právo, stavební právo, úřední styk). Ve správním a přestupkovém právu poskytujeme zejména následující právní služby:

 

  • právní zastoupení ve správním řízení před orgány státní správy i území samosprávy (např. přestupky, policejní právo, stavební řízení),
  • právní zastoupení ve správním soudnictví před správními soudy (např. žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, nečinnost správního orgánu),
  • právní ochrana před nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a náhradu škody,
  • sepis návrhů, vyjádření, stížností či jiných podání ve správním řízení.

Volejte 725 327 877

nebo pošlete zprávu na vylegalaadvokat@gmail.com