Advokátní kancelář

JUDr. Jan Vylegala, Ph.D.

„…máme to ve jméně“

Naše advokátní kancelář poskytuje služby ve všech oblastech práva. Jde zejména o právo občanské, spotřebitelské a ochranu spotřebitele, obchodní, rodinné, pracovní a dědické, dále obhajobu trestných činů nebo přestupků. Dále i sportovní právo, insolvence i osobní bankrot, exekuce, směnky, rozhodčí smlouvy, rozhodčí doložky. Zajistíme právní pomoc při převodu nemovitostí, ať již je to kupní smlouva nebo darovací smlouva. Poskytujeme právní poradenství, právní rozbory, komplexní právní zastoupení, vymáhání pohledávek. Advokátní služby pro vás provedeme profesionálně, s odbornou péčí a ušité na míru vašim potřebám. Advokátní kancelář JUDr. Jan Vylegala, Ph.D. sídlí v Olomouci.

Potřebuji poradit