Právo nemovitostí

Zajistíme komplexní právní pomoc a profesionální servis u vaší nemovitosti, zejména: 

 

  • převod nemovitosti,
  • sepis a připomínkování smlouvy (kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o podnájmu, pachtovní smlouva, zástavní smlouva, věcné břemeno, služebnost)
  • advokátní úschovu kupní ceny,
  • návrh na vklad do katastru nemovitostí,
  • zastoupení v katastrálním řízení před katastrálním úřadem při vkladu práva do katastru nemovitostí,
  • celkové právní poradenství.