Obchodní právo

Naše advokátní kancelář řeší v obchodním právu zejména tyto právní služby:  

 

  • založení společnosti
  • převod obchodního podílu,
  • zápis do obchodního rejstříku,
  • příprava valné hromady, svolání valné hromady, zastoupení na valné hromadě,
  • sepis smlouvy o výkonu funkce,
  • sepis, revize a připomínkování obchodních smluv (např. o dílo, obchodní zastoupení, zprostředkovatelská, o přepravě, o tiché společnosti),
  • vymáhání pohledávek,
  • spory mezi společníky, spory ve společnosti, spory mezi společnostmi,
  • nekalá soutěž.