Medicínské právo

Naše advokátní kancelář poskytuje rovněž právní služby v oblasti zdravotnického práva, zejména:

 

  • sepis žalob o náhradu škody a nemateriální újmy (bolest, ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku, odškodnění pozůstalých),
  • právní zastoupení pacientů ve sporech s poskytovateli zdravotních služeb (lékaři, polikliniky, nemocnice),
  • právní zastoupení poskytovatelů zdravotních služeb ve sporech s pacienty nebo zdravotními pojišťovnami,
  • obhajoba lékařů v trestním řízení.