Advokátní úschova

Představuje zejména jistotu a bezpečný způsob plnění mezi smluvními stranami prostřednictvím advokáta. Uplatní se typicky při převodu nemovitostí jako advokátní úschova kupní ceny. Předmětem advokátní úschovy může být ale i jiný majetek, včetně listin. Klient může svěřit advokátovi svůj majetek například i z důvodu jeho ochrany.

 

Naše advokátní kancelář vám pohotově poskytne právní služby advokátní úschovy.