Pracovní právo

V pracovním právu naše advokátní kancelář poskytuje právní pomoc a služby jak zaměstnancům, tak zaměstnavatelům, zejména:

 

  • sepis pracovní smlouvy, manažerské smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, kvalifikační dohody, konkurenční doložky,
  • ve věci skončení pracovního poměru (výpověď z pracovního poměru, dohoda, okamžité zrušení pracovního poměru), neplatnosti skončení pracovního poměru, odstupného při skončení pracovního poměru,
  • při pracovním úrazu, nemoci z povolání, odpovědnosti za škodu,
  • v oblasti kolektivních smluv, odborových organizací, vnitřních předpisů,
  • zastupování v pracovněprávním sporu.