Všeobecné informace

Sdělení pro spotřebitele o mimosoudním řešení sporů

Tímto informujeme, že ve smyslu zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb. Internetová stránka pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

 GDPR

Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 (EU) jsou zásady a informace o zpracování osobních údajů a kompletní informace ve věci výkonu práv subjektů údajů (klientů) i vlastní výkon práv subjektů údajů zajištěny v listinné podobě a přístupné v naší advokátní kanceláři. Žádosti subjektů údajů vyřizujeme osobně z důvodu jejich řádné identifikace.

 

Kontrolní a dozorový úřad je Úřad pro ochranu osobních údajů, jehož doména je www.uoou.cz.