Občanské právo

V naší advokátní kanceláři v oblasti občanského práva můžete očekávat především:

 • právní poradenství ve všech občanskoprávních záležitostech,
 • právní zastoupení v občanskoprávních sporech (vymáhání pohledávek, ochrana osobnosti, náhrada majetkové škody, nemajetkové újmy aj.),
 • právní rozbory,
 • sepis a připomínkování smluv (typicky smlouva kupní, darovací, nájemní, o dílo, ale i innominátní),
 • řešení práv spotřebitele a spotřebitelských sporů,
 • právní pomoc ve věci vlastnictví, spoluvlastnictví, bytového spoluvlastnictví, společenství vlastníků jednotek,
 • zrušení a vypořádání spoluvlastnictví,
 • právní pomoc ve věci spolků
 • právní pomoc v dědictví,
 • právní pomoc spotřebitelům a spotřebitelské právo,
 • sepis žalob a jiných podání a zastupování před soudy.

Dědické právo

V oblasti dědického práva právní služby naší advokátní kanceláře představují zejména:

 • zastupování v dědictví a dědických sporech, včetně o platnost závěti,
 • právní poradenství při pořízení pro případ smrti (závěť, dědická smlouva),
 • vydědění.